Polski English Deutsch Čeština

Audity

Hlavní stránka » řízení bezpečnosti » Audity

Množství textu A | A | A

Nabízené audity v rozsahu bezpečnosti ze strany firmy ACCEN mají za cíl ověřit, zda jsou splněné minimální požadavky polských právních předpisů v rozsahu bezpečnosti práce ve výškách. jsou založeny na platných předpisech a mezinárodních standardech určovaných v tomto rozsahu. Audity v rozsahu bezpečnosti práce ve výškách jsou realizovány společností ACCEN a skládají se z několika fází. První fáze se skládá z přesného vyhotovení plánu a rozsahu auditu, včetně termínu provádění činností. V druhé fázi následuje seznámení se s podnikem  - přehled organizace a pracovních podmínek na pracovišti, kde se vyskytuje riziko pádu z výšky.

Ověření zda byly splněny minimální technické požadavky stavební infrastruktury, za jakých byly prováděny práce ve výškách. Náhodné pozorování procesu práce na jednotlivých stanovištích - zjištění, zda pracovníci dodržují předpisy v rozsahu ochrany zdraví a života v průběhu provádění služebních činností. Přezkoumání dokumentace spojené s BOZP zahrnující pravidelné školení BOZP, školení v rozsahu práce ve výškách, lékařské prohlídky atd. Kontrola prostředků individuální ochrany proti pádům z výšky z hlediska jejich účinností a aktuálních pravidelných prohlídek. Stanovení účinnosti aplikovaných prostředků v rozsahu kolektivní ochrany.

Třetí etapa zahrnuje vypracování přehledu o návštěvě - zprávy z prováděných činností, včetně určení oblastí, kde bezpečnostní požadavky nejsou splněny. Navržení optimálních řešení chránicích zaměstnance při prováděných prací. Předání zprávy objednavateli (klientovi).
Poslední etapa se skládá ze shrnutí auditu a předložení kolektivní zprávy za účelem seznámení, včetně určení hlavních oblastí, kde v první řadě jsou potřebná nápravná opatření.

Kontakt

Odeslat

Zóna projektanta

Zadejte své uživatelské jméno a heslo, abyste se přihlásili do systému

Přihlásit se

Nemám ještě účet 

Accen Fall Arrest s.r.o.
Pod břehem 796, 739 61 Třinec
tel./fax: +420 733 142 403,  e-mail: rkostka@accen.cz

Doporučit stránku
Vyplňte kontaktní formulář
Dotaz
Vyplňte kontaktní formulář
Facebook